Колко е часът?

САЩ може да се раздели на 4 времеви зони— Pacific, Mountain, Central и Eastern. Ето и как точно да си сверявате часовниците:

Ако в Eastern зоната е 12 на обяд, то в Central зоната ще е „-1” час, тоест 11; в Мountain зоната ще е с „-1” час от Central зоната, тоест—10 сутринта; а в Pacific зоната—9:00.
В зависимост в коя времева зона е щата, в който работите, часовата разлика с България през лятото ще е както следва:
Eastern zone “-7” часа; Ако в САЩ е 10 сутринта, то в България ще е 17:00.
Central zone “-8” часа; Ако в САЩ е 10 сутринта, то в България ще е 18:00.
Mountain zone “-9” часа; Ако в САЩ е 10 сутринта, то в България ще е 19:00.
Pacific zone “-10” часа; Ако в САЩ е 10 сутринта, то в България ще е 20:00.
Това, което всички знаем, но е от полза да повторим е, че в САЩ не използват „военно време”, тоест вместо 17:00, биха се изразили 5:00 PM. Съответно съкращенията, които се използват са АМ и PM.
AM= часовете между 12 в полунощ и 12 на обяд
PM= часовете между 12 на обяд и 12 в полунощ
Pacific Time
Washington ▫ Oregon ▫ Nevada ▫ California ▫ Alaska
Mountain Time
Montana ▫ Idaho ▫ Wyoming ▫ Utah ▫ Colorado ▫ Arizona ▫ New Mexico ▫ Hawaii
Central Time
North Dakota ▫ South Dakota ▫ Nebraska ▫ Kansas ▫ Oklahoma ▫ Texas ▫ Louisiana ▫ Arkansas ▫ Missouri ▫ Iowa ▫ Minnesota ▫ Wisconsin ▫ Illinois ▫ Tennessee ▫ Mississippi ▫ Alabama
Eastern Time
Michigan ▫ Indiana ▫ Kentucky ▫ North Carolina ▫ South Carolina ▫ Georgia ▫ Florida ▫ Virginia ▫ Delaware ▫ Maryland ▫ Pennsylvania ▫ New Jersey ▫ Rhode Island ▫ Connecticut ▫ Vermont ▫ New York ▫ New Hampshire ▫ Main ▫ Massachusetts